BOOKS

 • amrutanubhav

  प्रभू कृपेचा अमृतानुभव

  हे पुस्तक काही माझ समग्र आत्मचरित्र नव्हे, प्रभुकृपेच्या अमृतानुभूतीचे जे क्षण भाग्याने मला जीवनात लाभले, त्या अमृत क्षणांची पार्श्वभूमी सांगताना जे संदर्भ आवश्यक वाटले ते तेवढे नमूद केले आहेत...

 • अमृतधारा - प्रथम

  कवी नसतानाही 16 डीसेंबर 1999 रोजी अकल्पित घडले. श्री बाळासाहेबाना एका मागोमाग एक काव्य पंक्ती सूचायला लागल्या आणि त्यानी त्या कागदावर उतरवायला चालू केल्या. अर्थात विषय एकच "भक्तिगीते".

 • अमृतधारा - द्वितीय

  कविता आणि काव्य ज्ञानाचा गंध नसतानाही एकाएकी अचानक प्रेरणा होते आणि एका मागोमाग एक काव्य पंक्ती स्फुरु लागतात. या ईश्वरी कृपेच्या अमृत वर्षावातून "अमृतधारा" वाहू लागते.

 • अंधारयात्रा

  लवकरच आपल्यासाठी उपलब्ध करू ...